شرکت مشاوره مدیریت اینتر برند آمریکا  Interbrand “متخصص در حوزه مدیریت برند و ارزش گذاری برند” لیست ۱۰۰ برند ارزشمند دنیا در طی سال ۲۰۱۴ را برای ۱۵ سال متوالی اعلام نمود.

ارزش برند اپل(Apple) و گوگل(Google) هرکدام بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.

این لیست، نکات بسیار جالبی دارد :

اپل با ارزش ۱۱۸٫۹ میلیارد دلار در حالی در صدر این جدول است که نسبت به گزارش مشابه برای سال ۲۰۱۳ به میزان ۲۱ درصد رشد داشته است. گوگل نیز با ارزش حدود ۱۰۷ میلیارد دلار، نسبت به ۲۰۱۳ رشدی در حدود ۱۵ درصد را شاهد بوده است.
برند هواوی Huawei (رده ۹۴) به‌عنوان یک برند چینی برای اولین بار در این لیست دیده می‌شود. ۶۵ درصد درامد این شرکت از مشتریان آن در خارج از چین حاصل می‌گردد. این شرکت در حال حاضر در مقام سوم در بین تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه هوشمند در دنیا قرار دارد. برند هواوی Huawei، جزء پنج برندی است که برای اولین بار در لیست یک‌صد برند برتر دنیا حاضرشده‌اند.

دیگر برندها عبارت بودند از :

  • DHL (رده ۸۱)
  • Land Rover (رده ۹۱)
  • FedEx (رده ۹۲ )
  • Hugo Boss (رده ۹۷)

در این لیست برخی دیگر از برندها، رشد چشم‌گیری داشته‌اند.

  • Facebook در رده ۲۹ با ۸۶% رشد
  • Audi در رده ۴۵ با ۲۷% رشد
  • Amazon در رده ۱۵ با ۲۵% رشد
  • Volkswagen در رده ۳۱ با ۲۳% رشد
  • Nissan در رده ۵۶ با ۲۳% رشد

Interbrand’s 2014 Best Global Brands

۲۰۱۴     ۲۰۱۳         BRAND        

۲۰۱۴

BRAND

VALUE

(USD $billion)

   

% CHANGE

IN BRAND

VALUE

۱ ۱ Apple ۱۱۸٫۸۶۳ ۲۱%
۲ ۲ Google ۱۰۷٫۴۳۹ ۱۵%
۳ ۳ Coca-Cola ۸۱٫۵۶۳ ۳%
۴ ۴ IBM ۷۲٫۲۴۴ -۸%
۵ ۵ Microsoft ۶۱٫۱۵۴ ۳%
۶ ۶ GE ۴۵٫۴۸۰ -۳%
۷ ۸ Samsung ۴۵٫۴۶۲ ۱۵%
۸ ۱۰ Toyota ۴۲٫۳۹۲ ۲۰%
۹ ۷ McDonald’s ۴۲٫۲۵۴ ۱%
۱۰ ۱۱ Mercedes-Benz ۳۴٫۳۳۸ ۸%
۱۱ ۱۲ BMW ۳۴٫۲۱۴ ۷%
۱۲ ۹ Intel ۳۴٫۱۵۳ -۸%
۱۳ ۱۴ Disney ۳۲٫۲۲۳ ۱۴%
۱۴ ۱۳ Cisco ۳۰٫۹۳۶ ۶%
۱۵ ۱۹ Amazon ۲۹٫۴۷۸ ۲۵%
۱۶ ۱۸ Oracle ۲۵٫۹۸۰ ۸%
۱۷ ۱۵ HP ۲۳٫۷۵۸ -۸%
۱۸ ۱۶ Gillette ۲۲٫۸۴۵ -۹%
۱۹ ۱۷ Louis Vuitton ۲۲٫۵۵۲ -۹%
۲۰ ۲۰ Honda ۲۱٫۶۷۳ ۱۷%
۲۱ ۲۱ H&M ۲۱٫۰۸۳ ۱۶%
۲۲ ۲۴ Nike ۱۹٫۸۷۵ ۱۶%
۲۳ ۲۳ American Express ۱۹٫۵۱۰ ۱۱%
۲۴ ۲۲ Pepsi ۱۹٫۱۱۹ ۷%
۲۵ ۲۵ SAP ۱۷٫۳۴۰ ۴%
۲۶ ۲۶ IKEA ۱۵٫۸۸۵ ۱۵%
۲۷ ۲۷ UPS ۱۴٫۴۷۰ ۵%
۲۸ ۲۸ eBay ۱۴٫۳۵۸ ۹%
۲۹ ۵۲ Facebook ۱۴٫۳۴۹ ۸۶%
۳۰ ۲۹ Pampers ۱۴٫۰۷۸ ۸%
۳۱ ۳۴ Volkswagen ۱۳٫۷۱۶ ۲۳%
۳۲ ۳۰ Kellogg’s ۱۳٫۴۴۲ ۴%
۳۳ ۳۲ HSBC ۱۳٫۱۴۲ ۸%
۳۴ ۳۱ Budweiser ۱۳٫۰۲۴ ۳%
۳۵ ۳۳ J.P. Morgan ۱۲٫۴۵۶ ۹%
۳۶ ۳۶ Zara ۱۲٫۱۲۶ ۱۲%
۳۷ ۳۵ Canon ۱۱٫۷۰۲ ۶%
۳۸ ۳۷ Nescafe ۱۱٫۴۰۶ ۷%
۳۹ ۴۲ Ford ۱۰٫۸۷۶ ۱۸%
۴۰ ۴۳ Hyundai ۱۰٫۴۰۹ ۱۶%
۴۱ ۳۸ Gucci ۱۰٫۳۸۵ ۲%
۴۲ ۴۰ Philips ۱۰٫۲۶۴ ۵%
۴۳ ۳۹ L’Oréal ۱۰٫۱۶۲ ۳%
۴۴ ۴۱ Accenture ۹٫۸۸۲ ۴%
۴۵ ۵۱ Audi ۹٫۸۳۱ ۲۷%
۴۶ ۵۴ Hermès ۸٫۹۷۷ ۱۸%
۴۷ ۴۴ Goldman Sachs ۸٫۷۵۸ ۳%
۴۸ ۴۸ Citi ۸٫۷۳۷ ۱۰%
۴۹ ۴۵ Siemens ۸٫۶۷۲ ۲%
۵۰ ۵۰ Colgate ۸٫۲۱۵ ۵%
۵۱ ۴۹ Danone ۸٫۲۰۵ ۳%
۵۲ ۴۶ Sony ۸٫۱۳۳ -۳%
۵۳ ۵۹ AXA ۸٫۱۲۰ ۱۴%
۵۴ ۵۶ Nestlé ۸٫۰۰۰ ۶%
۵۵ ۶۳ Allianz ۷٫۷۰۲ ۱۵%
۵۶ ۶۵ Nissan ۷٫۶۲۳ ۲۳%
۵۷ ۴۷ Thomson Reuters ۷٫۴۷۲ -۸%
۵۸ ۶۰ Cartier ۷٫۴۴۹ ۸%
۵۹ ۵۵ adidas ۷٫۳۷۸ -۲%
۶۰ ۶۴ Porsche ۷٫۱۷۱ ۱۱%
۶۱ ۵۸ Caterpillar ۶٫۸۱۲ -۴%
۶۲ ۶۲ Xerox ۶٫۶۴۱ -۲%
۶۳ ۷۱ Morgan Stanley ۶٫۳۳۴ ۱۱%
۶۴ ۶۸ Panasonic ۶٫۳۰۳ ۸%
۶۵ ۷۳ Shell ۶٫۲۸۸ ۱۴%
۶۶ ۷۶ ۳M ۶٫۱۷۷ ۱۴%
۶۷ ۷۰ Discovery ۶٫۱۴۳ ۷%
۶۸ ۶۶ KFC ۶٫۰۵۹ -۲%
۶۹ ۷۴ Visa ۵٫۹۹۸ ۱۰%
۷۰ ۷۲ Prada ۵٫۹۷۷ ۷%
۷۱ ۷۵ Tiffany & Co. ۵٫۹۳۶ ۹%
۷۲ ۶۹ Sprite ۵٫۶۴۶ -۳%
۷۳ ۷۷ Burberry ۵٫۵۹۴ ۸%
۷۴ ۸۳ Kia ۵٫۳۹۶ ۱۵%
۷۵ ۸۴ Santander ۵٫۳۸۲ ۱۶%
۷۶ ۹۱ Starbucks ۵٫۳۸۲ ۲۲%
۷۷ ۷۹ Adobe ۵٫۳۳۳ ۹%
۷۸ ۸۱ Johnson & Johnson ۵٫۱۹۴ ۹%
۷۹ ۸۰ John Deere ۵٫۱۲۴ ۵%
۸۰ ۷۸ MTV ۵٫۱۰۲ ۲%
۸۱ N/A DHL ۵٫۰۸۴ NEW
۸۲ ۸۹ Chevrolet ۵٫۰۳۶ ۱۰%
۸۳ ۸۸ Ralph Lauren ۴٫۹۷۹ ۹%
۸۴ ۸۵ Duracell ۴٫۹۳۵ ۶%
۸۵ ۸۶ Jack Daniel’s ۴٫۸۸۴ ۵%
۸۶ ۸۲ Johnnie Walker ۴٫۸۴۲ ۲%
۸۷ ۹۶ Harley-Davidson ۴٫۷۷۲ ۱۳%
۸۸ ۹۷ MasterCard ۴٫۷۵۸ ۱۳%
۸۹ ۹۰ Kleenex ۴٫۶۴۳ ۵%
۹۰ ۹۵ Smirnoff ۴٫۶۰۹ ۸%
۹۱ N/A Land Rover ۴٫۴۷۳ NEW
۹۲ N/A FedEx ۴٫۴۱۴ NEW
۹۳ ۹۳ Corona ۴٫۳۸۷ ۳%
۹۴ N/A Huawei ۴٫۳۱۳ NEW
۹۵ ۹۲ Heineken ۴٫۲۲۱ -۳%
۹۶ ۹۴ Pizza Hut ۴٫۱۹۶ -۲%
۹۷ N/A Hugo Boss ۴٫۱۴۳ NEW
۹۸ ۵۷ Nokia ۴٫۱۳۸ -۴۴%
۹۹ ۱۰۰ Gap ۴٫۱۲۲ ۵%
۱۰۰ ۶۷ Nintendo ۴٫۱۰۳ -۳۳%

منبع : اینتربرند

خرید برند ثبت برند فروش برند 09126100359 کریمی

خرید برند ثبت برند فروش برند

ثبت برند

خریدبرند

فروش برند

ثبت اختراعات

کارت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت طرح صنعتی

ثبت ایده

ثبت آرم

ثبت شرکت

ثبت نشانه شخصی

جهت خرید با شماره ۰۹۱۲۶۱۰۰۳۵۹ آقای کریمی تماس حاصل فرمایید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • CAPTCHA